Dobrodošli na web prezentaciju Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

Ovdje ćete naći mnoštvo korisnih informacija o našoj kompaniji. Sve informacije su grupisane prema namjeni, tako da možete odabrati odjeljak za kupce, zaposlene, dobavljače, medije ili bilo koju drugu zainteresovanu stranu. Bez obzira na vrstu informacije koje su vam potrebne, nadamo se da ćete ih pronaći na ovim stranicama.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja o našoj kompaniji na koja niste našli potrebne odgovore, ili ste zainteresovani za saradnju - otvoreni smo i zahvalni za uspostavljanje komunikacije! Sve kontakt podatke možete pronaći na našim stranama, a svoja pitanja i zahtjeve možete proslijediti putem obrasca koji se nalazi na stranici "Kontakt".

Info za KLIJENTE

Naši sadašnji i budući klijenti na ovim stranama mogu pronaći informacije kojima Jadransko brodogradilište predstavlja svoju ponudu usluga.
Informacije iz ove grupe su organizovane na sljedeći način:
 • Vizija / Misija,
 • Resursi (proizvodni kapaciteti, ljudski resursi, mogućnosti podizvođača),
 • Usluge (detaljna lista poslova koje možemo realizovati),
 • Reference (odabrani klijenti i realizovani poslovi, sertifikati, priznanja),
 • Klasifikaciona društva,
 • Pravila i propisi, Zaštita životne sredine, i druge informacije usmjerene ka klijentima.
Opširnije o ovim temama na strani KLIJENTI

Info za ISPORUČIOCE

"Info za isporučioce" je prvenstveno namjenjen našim dobavljačima materijala, mašina i opreme, kao i firmama koje nude svoje usluge Brodogradilištu. Na ovim stranicama će biti objavljivane informacije vezane za potražnju roba i usluga, kao i tenderi i konkursi iz ove oblasti.
Ove grupa informacija je organizovana prema namjeni:
 • Info za kooperantske firme - podizvođače radova,
 • Info za dobavljače materijala,
 • Info za ponuđače usluga,
 • Info za dobavljače OS - mašina i opreme,
 • Pravila, propisi i druge informacije usmjerene ka isporučiocima.
Opširnije o ovim temama na strani ISPORUČIOCI

Info za ZAPOSLENE

"Info za zaposlene" predstavlja skup informacija kojima se kompanija obraća svojim radnicima, kao i onima koji su zainteresovani za zapošljavanje u Jadranskom brodogradilištu Bijela. Sindikat Brodogradilišta takođe ima svoju stranu.

Shodno namjeni, informacije za zaposlene su podjeljene na:
 • Odluke rukovodstva,
 • Prekvalifikacije i stručno osposobljavanje,
 • Briga za radnike,
 • Aktivnosti Sindikata,
 • Konkursi i formular / prijava za zaposlenje,
 • Ostale informacije za zaposlene.

Opširnije o ovim temama na strani ZAPOSLENI

Korporativno upravljanje

"Korporativno upravljanje" predstavlja skup informacija koje se objavljuju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja:
 • Vlasnička struktura,
 • Uprava kompanije,
 • Skupština akcionara,
 • Kodeks korporativnog upravljanja,
 • Kalendar događaja,
 • Finansijski pokazatelji i izvještaji,
 • Tenderi i konkursi.
Opširnije o ovim temama na strani KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Kontakt i Preuzimanje

Sva pitanja upućena našoj kompaniji, ali i svoje ponude i predloge saradnje možete proslijediti putem obrasca koji se nalazi na stranici KONTAKT Odgovore na svoja pitanja i zahtjeve možete očekivati u najkraćem roku.


Sadržaji koji se mogu preuzeti sa ove stranice su Promo materijali, Newsletter, Izvještaji, Propisi, Formulari, Konkursi i Tenderi.

Detaljna lista materijala koje možete preuzeti nalazi se na strani PREUZIMANJE