Odluke uprave

Odluka o visini i uslovima za isplatu otpremnine za sporazumni prestanak radnog odnosa broj 4/12 od 23.01.2012

23. januar 2012.

Zaposleni Brodogradilišta mogu do 03.02.2012. god. podnijeti pismeni zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa u brodogradilištu uz isplatu otpremnine.
Formular zahtjeva može se dobiti na arhivi brodogradilišta i na portirnici u novoj upravnoj zgradi.
Tekst obavještenja