Ostale informacije za zaposlene

Praznici i neradni dani u Crnoj Gori

12. mart 2012.


U priloženoj tabeli je navedena lista praznika sa brojem neradnih dana, u skladu sa Zakonom o državnim praznicima Crne Gore:

DATUM PRAZNIK NERADNIH DANA
1. Januar Nova godina 2
1. Maj Praznik rada 2
21. Maj Dan nezavisnosti 2
13. Jul Dan državnosti 2


Osim navedenih praznika, svi zaposleni imaju po 6 neradnih dana tokom godine po osnovu vjerskih praznika, i to:

RELIGIJA PRAZNIK NERADNIH DANA
Pravoslavna Badnji dan / Božić (7. Januar) 3
Pravoslavna Veliki Petak i Uskrs 2
Pravoslavna Porodična slava 1
Katolička Badnji dan / Božić (24. Decembar) 3
Katolička Veliki Petak i Uskrs 2
Katolička Dan Mrtvih / Svi Sveti 1
Muslimanska Kurban Bajram 3
Muslim Ramadan Bajram 3


Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura

25. februar 2012.


Na dan 31.01.2012. godine, u Brodogradilištu su u radnom odnosu 527 zaposlena, sledeće kvalifikacione strukture - stručne spreme:

STRUČNA SPREMA STEPEN ZAPOSLENIH
Visoka stručna sprema VII 58
Viša stručna sprema VI 42
VKV V 77
Srednja stručna sprema IV 62
KV III 255
PK II 43
Niža stručna sprema I 3
NK 2