KAKO DOĆI DO NAS?


Crna Gora ima veoma dobro razvijene saobraćajne veze sa čitavim regionom i svijetom tako da je do nas veoma lako doći. A bezvizni režim sa velikim brojem zemalja omogućava nesmetan ulazak i izlazak iz zemlje.

Da bi došli do Jadranskog Brodogradilišta Bijela možete koristiti

 • avio saobraćaj

  Najbliži aerodromi: Tivat - 15 km, Čilipi (Dubrovnik) - 43 km, Golubovci (Podgorica) - 110 km

  Više informacija na strani 'Avionom'.
 • pomorski saobraćaj

  Pomorski granični prelazi se nalaze u: Baru, Budvi, Kotoru i Zelenici.

  Više informacija na strani 'Morem'.
 • drumski i željeznički saobraćaj

  U Crnu Goru možete doći preko nekog od većeg broja graničnih prelaza iz Srbije, Hrvatske, BiH i Albanije.

  Više informacija na strani 'Kopnom'.

Vizni režim

Vizni režim između Crne Gore i drugih država regulisan je Pravilnikom o Viznom režimu.

Više informacija na strani 'Vizni režim'.