Skupština akcionara - KALENDAR DOGAĐAJA

Održana XII redovna sjednica Skupštine akcionara

30. juli 2014.

Dana 17.07.2014. godine u Bijeloj održana je XII REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA.

Izvještaj o toku Skupštine i donijetim odlukama možete preuzeti ovdje: Zapisnik sa XII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

Izmjena datuma održavanja XII redovne sjednice Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

24. jun 2014.

Na osnovu Odluke Odbora direktora Jadranskog brodogradilišta AD Bijela vrši se Izmjena datuma održavanja XII redovne sjednice Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela. Održavanje XII redovne sjednice Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela zakazane za 30.06.2014. godine u 11,00 sati, pomjera se za 17.07.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati, a prema objavljenom dnevnom redu.

Sve informacije vezane za Skupštinu akcionara možete dobiti na brojeve telefona 031.353.523 i 031.353.542.

XII redovna sjednica Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

28. maj 2014.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08 i 36/11), čl. 31. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, Odbor direktora saziva XII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA. Skupština će se održati dana 30.06.2013. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11:00 sati. Materijali, predlozi odluka i upustva o načinu glasanja na Skupštini staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 časova.

Direktno sa sajta možete preuzeti:


Ovdje možete preuzeti i materijale vezane za Skupštinu akcionara:

Sve informacije vezane za Skupštinu akcionara možete dobiti na brojeve telefona 031.353.523 i 031.353.542.

Održana XI redovna sjednica Skupštine akcionara

5. septembar 2013.

Dana 14.08.2013. godine u Bijeloj održana je XI REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA.

Izvještaj o toku Skupštine i donijetim odlukama možete preuzeti ovdje: Zapisnik sa XI REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

XI redovna sjednica Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

12. jul 2013.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08 i 36/11), čl. 31. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, Odbor direktora saziva XI REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA. Skupština će se održati dana 14.08.2013. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11:00 sati. Materijali, predlozi odluka i upustva o načinu glasanja na Skupštini staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 časova.

Direktno sa sajta možete preuzeti:Ovdje možete preuzeti i materijale vezane za Dnevni red Skupštine akcionara:

Sve informacije vezane za Skupštinu akcionara možete dobiti na brojeve telefona 031.353.523 i 031.353.542.

Održana III vanredna sjednica Skupštine akcionara

6. mart 2012.

Dana 06.03.2013. godine u Bijeloj održana je III VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA.

Izvještaj o toku Skupštine i donijetim odlukama možete preuzeti ovdje: Zapisnik sa III VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

III vanredna sjednica Skupštine Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

6. februar 2013.

Na osnovu čl. 40. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i »Sl. list CG« br.17/07, 80/08 i 36/11), čl. 31. i čl. 42. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, na VI sjednici održanoj dana 01.02.2013. godine saziva III VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA za dana 06.03.2013. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11:00 sati.

Ovdje možete preuzeti Dnevni red Skupštine akcionara

Materijali, predlozi odluka i upustva o načinu glasanja na Skupštini staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 časova, a mogu se preuzeti i direktno sa sajta:

Sve informacije vezane za Skupštinu akcionara možete dobiti na brojeve telefona 031.353.542 i 031.353.523.

Održana X redovna sjednica Skupštine akcionara

3. avgust 2012.

Dana 25.07.2012. godine u Bijeloj održana je X REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA.

Izvještaj o toku Skupštine i donijetim odlukama možete preuzeti ovdje: Zapisnik sa X REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA.

X redovna sjednica Skupštine akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela

23. jun 2012.

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08 i 36/11), čl. 31. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, Odbor direktora saziva X REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA. Skupština će se održati dana 25.07.2012. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11:00 sati.

Ovdje možete preuzeti Dnevni red Skupštine akcionara

Materijali, predlozi odluka i upustva o načinu glasanja na Skupštini staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 časova, a mogu se preuzeti i direktno sa sajta:

Sve informacije vezane za Skupštinu akcionara možete dobiti na brojeve telefona 031.353.523 i 031.353.542.

Prava, obaveze, odgovornosti i način rada Skupšine akcionara možete pronaći na strani "Skupština akcionara".