Info za klijente - PROIZVODNI KAPACITETI


Jadransko Brodogradilište AD Bijela je najveće brodoremontno brodogradilište u južnom dijelu Jadrana. Ima mogućnosti za brzo i kvalitetno remontovanje brodova raznih veličina i namjena. Brodogradilište obuhvata površinu teritorije od preko 120.000 m2, kao i površinu akvatorijuma od 350.000 m2.

Brodogradilište raspolaže sa dva plutajuća doka i to: sa dokom br.12 koji ima kapacitet dizanja 33.000 tona i opremljen je sa dvije dizalice nosivosti po 12 tona i dokom 6 sa kapacitetom dizanja 10.000 tona sa dvije dizalice nosivosti po 7,5 tona. Instalisani kapaciteti omogućavaju remont brodova nosivosti do 120.000 tona. Ukupna dužina savremeno opremljene operativne obale iznosi 1.200 m.

Položaj je kompaktan i moguće ga je obići za 20 minuta. Postoji dobar pristup saobraćajnicama Brodogradilišta, a unutrašnji putevi su u jako dobrom stanju i dovoljno prostrani da omogućavaju lako kretanje velikih vozila.

Radionice su koncentrisane veoma blizu zone dokova i do njih je lako doći pješice i internim putevima kojima se služe i dizalice.

Skladište je takođe na operativnoj obali pored dokova, a skladišta čelika su pored lokacija na kojima se obrađuje čelik. Prilaz vozilima do skladišta je veoma dobar.


Naši osnovni proizvodni kapaciteti - detaljnije