Kontakt podaci odgovornih lica

 • Savo Parača, Predsjednik Odbora direktora

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 671 207
  • Tel/Fax: + 382 (0)31 353 501
  • Fax: + 382 (0)31 353 502
 • Petar Tušup, Izvršni direktor

  • Tel: + 382 (0)31 353 503
  • Fax: + 382 (0)31 353 502
  • e-mail: p.tusup@asybijela.com
 • Petar Zvicer, Direktor prodajno-proizvodnog sektora i strateškog Plana

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 671 040
  • e-mail: p.zvicer@asybijela.com
 • Vladimir Žmukić, Finansijski direktor

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 353 514
  • Fax: + 382 (0)31 353 510
  • e-mail: v.zmukic@asybijela.com
 • Đorđe Vukić, Direktor prodaje i marketinga

  • Tel: + 382 (0)31 671 060
  • Fax: + 382 (0)31 671 108
  • e-mail: dj.vukic@asybijela.com
 • Maksim Zloković, Tehnički direktor

  • Tel: + 382 (0)31 671 208
  • Fax: + 382 (0)31 671 108
  • e-mail: m.zlokovic@asybijela.com
 • Blaženko Jančić, Sekretar Brodogradilišta

  • Tel: + 382 (0)31 353 542
  • Fax: + 382 (0)31 353 502
  • e-mail: b.jancic@asybijela.com
 • Zoran Zloković, Direktor nabave

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 680 025
  • Fax: + 382 (0)31 671 186
  • e-mail: purchasing.dept@asybijela.com
 • Đuro Pešikan, Rukovodilac Sektora sigurnosti i zaštite životne okoline

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 671 857
  • e-mail: asy_safety@t-com.me
 • Ružica Todorović, Rukovodilac kadrovske službe

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 353 515
  • Fax: + 382 (0)31 353 517
  • e-mail: r.todorovic@asybijela.com
 • Jefto Žmukić, Rukovodilac službe kooperacije

  • Tel/Fax: + 382 (0)31 671 196
  • Fax: + 382 (0)31 671 108
  • e-mail: j.zmukic@asybijela.com