Prekvalifikacija i stručna obuka zaposlenih


Jadransko brodogradilište Bijela periodično i prema potrebama poslovanja organizuje kurseve, treninge i druge vrste specijalističkih obuka za svoje zaposlene


Od 01.01.2007. godine, Brodogradilište je organizovalo slijedeće oblike stručnog osposobljavanja zaposlenih:

 • Kurs engleskog jezika: 33 zaposlenih
  • Početni nivo (I kurs): 18
  • Početni nivo (II kurs): 13
  • Srednji nivo (III kurs): 2
 • Osnovni kurs prve medicinske pomoći i spašavanja: 24 zaposlena
 • Kurs sistemi upravljanja i radne procedure u skladu sa zahtjevima EMS - ISO 1401 i QMS - ISO 9001: 109 zaposlenih
 • Sigurnost i zaštita na radu: 109 zaposlenih
 • Kurs za interne provjerivače - sistemi kvaliteta i sistemi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 9001 (2008) i (BS) OH SAS 18001 (2007): 18 zaposlenih
 • Specijalistička obuka za rukovaoce pokretnog krana – CHERRY PICKER-a, model 660 SJ: 2 zaposlena
 • Kurs za ispitivanje materijala magnetnim česticama, nivo I: 2 zaposlena
 • Kurs za vatrogasca vatrogasnih jedinica: 5 zaposlenih
 • Kurs za pripremu prevoza, utovar, pretovar i istovar opasnih materija: 3 zaposlena
 • Specijalizacija za inspektora III nivoa: 1 zaposleni

Svi zaposleni koji se primaju ili raspoređuju na radno mjesto

 • KONTROLORA: završavaju specijalizacije i kurseve u sertifikovanim institucijama i ustanovama
 • ELEKTROZAVARIVAČA: završavaju specijalizaciju za razne postupke zavarivanja

Svi zaposleni koji se primaju u radni odnos, ili se raspoređuju na novo radno mjesto obučavaju se u oblastima Bezbjednosti na radu i Zaštite životne sredine.


Na ovoj stranici će biti objavljivani pozivi za prekvalifikaciju, stručno usavršavanje i druge vidove obuka za zaposlene Jadranskog brodogradilišta Bijela