Proizvodni kapaciteti - RADIONICE


Zatvorene radionice

14 000 m2. ukupna površina: priključene na sve dovode energenata sa 14 mosnih dizalica podiznog kapaciteta od 2,5 do 40t.

Pogoni

Spisak pogona:
  • Brodomehanički i mašinski svojim tehničkim kapacitetim i dovoljnim prostorom daju osnovu za remont bilo kog dijela brodskih glavnih i pomoćnih motora, pumpi i ostalih uređaja i mehanizama. Što se tiče mašinske obrade, ovo uključuje ležaj statvene cijevi, mašinsku obradu kormila na mjestu i obradu osovina pomoću digitalno kontolisanog struga "Škoda" koji ima raspon od 12 m i može da primi osovinu težine od 45 t.
  • Elektro-mehanički pored svih tipova elektro-instalacija, vrši remont svih glavnih razvodnih tabli kao i svih tipova i dimenzija elektro motora uključujući premotavanje, lakiranje i sušenje, testiranje opterećenja generatora i testiranje magnetnim česticama.
  • Bravarsko-cjevarski vrši sve vrste bravarskih i cjevarskih radova na cijevima svih prečnika i materijala, uz izmenu svih cijevi u kotlovima.
  • Čelične konstrukcije vrši remont svih čeličnih konstrukcija brodskog trupa na efikasan i efektivan način u skladu sa procedurama koje su odobrene od strane ISO standarda i Klasifikacionih društava za šavove zavara i testiranje.
  • Anti-korozivna zaštita efekasno priprema površine (pjeskarenje kvalitetom SA 2.5), nadzor nanošenje savremenih boja koje Brodogradilištu isporučuju konsignaciona skladišta "Hempel’s Marine Paint International" i "Jotun".
  • Sektor Nautike – Transporta pruža pouzdano izvršenje poslova transporta, od upravljanja dizalicama pa do upravljanja automobilima.
  • Sektori Skladišta, Nabave i Logistike omogućavaju brz i najpovoljniji način za nabavku potrebnih materijala, rezervnih djelova i opreme, te bezbjedno skladištenje robe u zatvorenim i na otvorenim prostorima.

Otvorene radne platforme

4 600 m2 ukupne površine: priključene na na sve dovode energenata sa dve portalne dizalice od 25t i tri auto dizalice od 8 do 50t.

Mogućnosti za remont

Čišćenje i bojadisanje, cjevarski i monterski radovi, radovi u čeliku, radovi na motorima i opremi, palubna oprema, brododrvo, elektro radovi.


Radionice su koncentrisane veoma blizu zone dokova i do njih je lako doći pješice i internim putevima kojima se služe i dizalice.