Info za isporučioce - NABAVKA MATERIJALA


Jadransko brodogradilište Bijela A.D. za obavljanje proizvodnog procesa - remonta brodova nabavlja materijal od velikog broja dobavljača iz zemlje i inostranstva.

Najviše potreba za nabavkom Brodogradilište ima u sledećim materijalima:
  • Brodski limovi kvaliteta GRADE A, AH32, AH36, DH36, EH32 i EH36 debljina 6-20 mm
  • Cijevi čelične bešavne prečnika Ø 21,3-406,4 mm
  • Grit
  • Energenti: tečni kiseonik, acetilen u bocama, kiseonik u bocama i ugljen-dioksid u bocama
  • Elektrode

Veoma često priroda zahjeva za nabavkom materijala Jadranskog brodogradilišta Bijela A.D. je brza nabavka manjih količina i specifičnog kvaliteta materijala prema potrebi (usitnjene sporadične nabavke uslovljene proizvodnim - remontnim procesima), gdje su vremenski intervali za nabavku istog jako kratki. Tako se, pored cijene i kvaliteta, rok isporuke pojavljuje kao jedan od vodećih kriterijuma nabavke materijala.

Na oglase za nabavku materijala se mogu javiti sva pravna lica iz zemlje i inostranstva, sa ponudama koja ispunjavaju uslove propisane u oglasu. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne razmatraju.

Oglas za nabavku materijala br. 23-2015 postupkom šoping metode

01. jun 2015.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 23-2015 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku staklenog platna. Oglas važi do: 03.06.2015. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Arhiva oglasa za nabavku materijala nalazi na strani "Arhiva oglasa".

</