Posvećenost kvalitetu: Zdravlje i sigurnost na radu


Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu


Najviše rukovodstvo Jadranskog Brodogradilišta Bijela smatra da su zaštita zdravlja i sigurnost na radu od vrhunskog značaja i interesa za poslovanje i zato ih je integrisalo u ukupni poslovni sistem Brodogradilišta.


Svjesni rizika po zdravlje ljudi i sigurnost na radu koji postoje prilikom remontovanja brodova i izvođenja drugih radnih aktivnosti u Brodogradilištu, kontinuirano ćemo sprovoditi identifikaciju opasnosti i procjenu rizika sa ciljem da iste svedemo na najmanju mjeru, primjenom programa i mjera prevencije i menadžmentom rizika u svim procesima.


Zaposleni, podizvođači, klijenti i posjetioci u Jadranskom Brodogradilištu Bijela imaju prava na zaštitu zdravlja i bezbjedne uslove rada, ali i obavezu da odgovornim ponašanjem i primjenom propisanih mjera zaštite i sigurnosti na radu daju doprinos da se ti uslovi ostvare.


Mi potvrđujemo svoju posvećenost da uspostavimo programe čiji je cilj smanjenje rizika za sve zainteresovane strane, kroz sljedeće aktivnosti:

  • Usaglašavanje sa važećom propisima i standardima iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti i zaštite na radu i drugim internim i eksternim zahtjevima.
  • Koordinaciju i integraciju programa upravljanja rizikom u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na svim nivoima i u svim radnim procesima.
  • Eliminisanje ili minimizacija nivoa rizika za zaposlene, podizvođače, klijente i posjetioce kroz:
    • praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje i sigurnost na radu, ili povrede na radu, profesionalna oboljenja i gubitke radnog vremena, opreme i resursa;
    • edukaciju i osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, na svim nivoima;
    • blagovremeno izvještavanje rukovodstva o problemima upravljanja rizikom i unaprjeđenje upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu u cilju minimizacije broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i gubitaka radnog vremena usljed povreda na radu

Bijela, oktobar 2009

Predsjednik Odbora direktora
Stanko Zloković