Brodoremontne usluge


Jadransko brodogradilište Bijela na međunarodnom tržištu brodoremontnih usluga nudi brodovlasnicima realizaciju radova u oblasti remonta i rekonstrukcije brodova - profesionalno, kvalitetno i po konkurentnim cijenama:

 • Dokovski radovi:
  Propeleri, osovinski vodovi, propelerne osovine, statvene cijevi, kormila, podvodni ventili i košare, katodna zaštita, testiranje tankova, izmjena oplate trupa i struktura.

 • Čišćenje i bojadisanje:
  Pranje vodom pod visokim pritiskom, otucanje rotacionim četkama, odmašćivanje hemikalijama, pjeskarenje, degazacija, sakupljanje i odlaganje slopa, bojadisanje rasprskačem i ručno.

 • Cijevi i priključci:
  Izmjena brodskih čeličnih, pocinčanih i bakarnih cijevi, remont i izmjena svih tipova ventila i zasuna.

 • Radovi u čeliku:
  Ravnanje oplate čeličnih dijelova "na licu mjesta" i u radionicama, izrada i izmjena čeličnih svih dijelova brodske oplate, zavarivanje i kontrola zavara (X-zracima, ultrazvukom).

 • Radovi na motorima i opremi:
  Pregled i remont brodskih motora svih međunarodnih tipova, parnih i gasnih turbina, kotlova, separatora, kompresora, pumpi, izmjenjivača toplote, kondenzatora, oblaganje metalom i izmjena ležajeva.

 • Palubna oprema:
  Remont i izmjena dijelova i testiranje palubne opreme za rukovanje teretom, grana dizalice i izmjena dijelova.

 • Stolarski radovi:
  Izmjena drvenog poda dvodna, poklopaca kaljuže, drveta za pričvršćivanje tereta, palubnih obloga, letvica skladišta tereta i izolacije, namještaja i podnih obloga.

 • Elektro radovi:
  Ugradnjih svih vrsti pogonske opreme broda,signalne i navigacione opreme i sredstava za komunikaciju. Remont kontrolne automatike i zaštite na svim palubama, teretni i ostali uređaji u mašinskom prostoru. Izrada svih vrsti brodske elektro instalacije. Remont elektro motora i pogonskih generatora. Premotavanje istosmjernih i naizmjeničnih elektro motora svih tipova snage do150 KW. Ispomoć kod svih vrsta brodskih uređaja i izdavanje dokumentacije.
RINA sertifikat - Jadransko Brodogradilište Bijela je sertifikovano za servisiranje uređaja za spašavanje, uzimajući u obzir zahtjeve SOLAS konvencije (pogl. 20/III), dokumenata IMO-a MSC.1/Circ.1206 Rev.1 i MSC.1/Circ.1207 i pravila RINA-e.BOTA Technik Poland - Montenegro office
BOTA Technik iz poljskog Gdanjska je otvorila svoju kancelariju
u Crnoj Gori, u okviru Jadranskog Brodogradilišta Bijela.