Info za isporučioce - NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA


Jadransko brodograilište Bijela A.D. nabavlja osnovna sredstva po godišnjem planu nabavke, kao i po nepredviđenim specifičnim zahtjevima u zavisnosti od vrste remontnih operacija.

Na oglase za nabavku osnovnih sredstava se mogu javiti sva pravna lica iz zemlje i inostranstva, sa ponudama koja ispunjavaju uslove propisane u oglasu. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne razmatraju.

Druge aktuelne konkurse i tendere možete preuzeti na strani "Konkursi i tenderi", dok se arhiva oglasa za nabavku osnovnih sredstava nalazi na strani "Arhiva oglasa".