Pomorska tradicija


Stotine godina pomorske tradicije u Boki !


Govoreći o Brodogradilištu ne možemo a da ne pomenemo pomorsku tradiciju čitavog našeg kraja. Bokokotorski zaliv, u čijem srcu se nalazi Jadransko brodogradilište Bijela je širom svijeta poznat po slavnoj pomorskoj istoriji, pomorskoj trgovini i svojim pomorcima. Grad Kotor, samo 30 km udaljen od Brodogradilišta datira još od srednjeg vijeka kada je imao jaku trgovačku mornaricu i pomorski aresenal. Pomorstvo se u Boki Kotorskoj razvijalo tokom 17-og i naročito tokom 18-og vijeka, a pomroci iz Boke Kotorske su postali svijetski poznati pomorski stručnjaci. Čak su i u pomorskoj školi ruskog cara Petra Velikog studirali pomorci iz Perasta, a današnji Pomorski Fakultet u Kotoru nastavlja pomorsku tradiciju škole iz Perasta. Pored Perasta, pomorske škole su bili u Kotoru, Herceg-Novom, Dobroti i Prčnju.


Oko 1800. godine Boka Kotorska je imala oko 600 jedrenjaka od kojih je 300 bilo pomorskih plovila. Ovi brodovi su mogli da prevoze 2000 – 7000 stara (1 star = 65 kg) i 20 topova radi odbrane od pirata. Oni su redovni plovili po Jadranu, Jonskom, Crnom i Sredozomenom moru pa čak i po Sjevernom moru. U to vrijeme je u Boki Kotorskoj bilo oko 300 pomorskih kapetana i 3000 pomoraca. Ova trgovačka mornarica je donosila Boki Kotorskoj godišnji profit od 200.000 venecijanskih zlatnih dukata.


Kotorska mornarica koja je osnovana pre 12-og vijeka i kasnije je dobila naziv Bokeška mornarica. Ona se razvijala tokom vijekova i okupljala je sve pomorce Boke Kotorske; tokom godina mira doprinosila je privrednom razvoju Boke Kotorske kroz pomorsku trgovinu a tokom rata je branila Boku Kotorsku. Ona je bila je važan faktor u kulturnom i privrednom razvoju Boke Kotorske.

Zvanična web prezentacija Pomorskog muzeja u Kotoru se nalazi na adresi museummaritimum.com.