Preuzimanje objavljenih konkursa i tendera


Strana "Konkursi i tenderi" predviđena je za objavljivanje javnih konkursa i tendera Jadranskog brodogradilišta Bijela A.D.

Aktuelni oglasi za nabavku materijala se nalaze na strani "Nabavka materijala", a oglasi za nabavku osnovnih sredstava na strani "Nabavka OS".

Potrebe Brodogradilišta za kooperantskim uslugama se objavljuju na strani "Kooperanti", a potrebe za servisnim drugim uslugama na strani "Vršioci usluga".

Oglasi za zapošljavanje u Jadranskom brodogradilištu se nalaze na strani "Prijava za zaposlenje", a interni oglasi na strani "Ostale informacije za zaposlene". Oglase za prekvalifikaciju i stručnu obuku možete pronaći na strani "Stručno osposobljavanje"

Arhiva konkursa i tendera se nalazi na strani "Arhiva tendera".