Usluge u ponudi Jadranskog brodogradilišta


Brodoremontne usluge:

 • Dokovski radovi
 • Čišćenje i bojadisanje
 • Cijevi i priključci
 • Radovi u čeliku
 • Radovi na motorima i opremi
 • Palubna oprema
 • Stolarski radovi
 • Elektro radovi
Opširnije o uslugama na strani "Brodoremont".
RINA sertifikat - Jadransko Brodogradilište Bijela je sertifikovano za servisiranje uređaja za spašavanje, uzimajući u obzir zahtjeve SOLAS konvencije (pogl. 20/III), dokumenata IMO-a MSC.1/Circ.1206 Rev.1 i MSC.1/Circ.1207 i pravila RINA-e.
Sertifikat Uprave pomorske sigurnosti - Na osnovu pravila za Odobrenje proizvođača i uslužnih privrednih društava Urava Pomorske sigurnosti - Bar je izdala potvrdu Jadranskom Brodogradilištu Bijela kojom se brodogradilištu odobrava rad na pregledu, operativnom testiranju i opravci čamaca za spašavanje, uređaja za spuštanje i mehanizama za otpuštanje u skladu sa zahtjevima SOLAS 1974 sa izmjenama, Poglavlje III/20; IMO cirkulara MSC.1/Circ.1277

Potvrda sa brojem 01230003 je izdata 17.12.2012. godine.


Radovi i usluge klijentima u Crnoj Gori i okruženju:

 • Izrada svih vrsta čeličnih konstrukcija
 • Sve vrste bravarskih, tokarskih, stolarskih radova
 • Remont mašinskih uređaja (motora, pumpi, kompresora i sl)
 • Izrada, ugradnja i izmjena cijevi
 • Usluge mehanizacije (viljuškari, auto dizalice itd)
 • Usluge antikorozivne zaštite (pjeskarenje, farbanje, lakiranje)
 • Brojne druge usluge za koje smo stručno i tehnički opremljeni.
Više informacija na strani "Usluge trećim licima".