Posvećenost kvalitetu: KVALITET - QMS


Izjava o politici kvaliteta


Prateći usvojenu viziju da postane lider u brodoremontu na Mediteranu, rukovodstvo Jadranskog brodogradilišta će, stalnim poboljšanjem i neophodnim promjenama u skladu sa zahtjevima tržišnih trendova, postići kompletnu uslugu u remontu i rekonstrukciji u cilju zadovoljenja očekivanja klijenata.


Postavljanje zahtjeva klijenata za svoje ciljeve, Jadransko brodogradilište će učiniti svoje poslovne procese efikasnim i efektivnim i obezbjediće:

  • održavanje visokog tehnološkog kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima;
  • konkurentne cijene, poštovanje rokova i drugih specifičnih odredbi ugovora;
  • uspostavljanje stabilnog dugoročnog partnerstva sa klijentima;
  • uspostavljanje dugoročnog stabilnog partnerskog odnos sa isporučiocima roba i usluga;
  • povećanje motivacije i stručnosti zaposlenih radi obavljanja širokog spektra radova i usluga;
  • raznovrsne usluge klijentima u remontnoj aktivnosti kao i u oblasti komunikacija;
  • povećanje nivoa bezbednosti i sigurnosti imovine, lica i zaštite životne sredine u skladu sa međunarodnim standardima i konvencijama.


CILJEVI KVALITETA


U cilju postizanja politike kvaliteta, Brodogradilište postavlja i međusobno dosljedne, dostupne i mjerljive ciljeve kvaliteta u pogledu:

  • Zadovoljstva klijenata, ispunjenja svih ugovornih obaveza: roka, kvaliteta, cijene, sigurnosti;
  • Proces kvaliteta: stabilan poslovni sistem sa uobičajenim brojem nedosljednosti, kojima se može upravljati i koje se mogu prilagođavati;
  • QMS Efikasnost: definisani, koji se odnose na procese, definisane odgovornosti i nadležnosti različitih nivoa upravljanja, sistematizovani izvještaji o kretanju učinka na osnovu kojih se blagovremeno preduzimaju preventivne i korektivne mjere, odnosno upravljanje rizikom, da bi se efikasno postigli planirani ciljevi.


Brodogradilište će ostvarivati ciljeve kvaliteta i politike kvaliteta i moći će kontinuirano da ostvari dodatnu vrijednost svojim klijentima, vlasnicima, zaposlenima i sredini u kojoj se nalazi.

Bijela, oktobar 2002

Predsjednik Odbora direktora
Stanko Zloković