Materijal za preuzimanjeTrenutno su Vam za preuzimanje dostupni ovi sadržaji:


Za ostvarivanje prava za pristup informacijama potrebno se obratiti Zahtjevom sa tačnom naznakom tražene informacije na adresu:
Jadransko brodogradilište AD Bijela,
Bijela bb,
85340 Herceg Novi

Tel: 031/353-501