Vlasnička struktura KompanijeU priloženoj tabeli je prikazana vlasnička struktura Jadranskog brodogradilišta Bijela na dan 31.12.2011. godine:

Akcionari i akcijski kapital
Redni broj AKCIONARI Kapital u € Broj akcija Procenat
1 Mali akcionari 12.147.014,28 617.694 38,42%
2 Fondovi 19.465.204,25 989.835 61,58%
  2.1 Fond za obeštećenje 10.010.578,15 509.053 31,67%
  2.2 Fond PIO 7.090.979,41 360.587 22,43%
  2.3 Zavod za zapošljavanje 2.363.646,69 120.195 7,48%
UKUPNO 31.612.218,53 1.607.529 100,00%