Kako doći do nas: KOPNENIM PUTEVIMA


Drumski saobraćaj

Drumskim saobraćajnim sredstvima se u Crnu Goru može ući iz svih država koje je okružuju.

Iz zapadne i centralne Evope se u Bijelu najčešće dolazi preko graničnih prelaza sa Hrvatskom i sa BiH (R. Srpska).

Iz centralne i istočne Evrope se najčešće dolazi iz preko graničnih prelaza sa Srbijom.


Željeznički saobraćaj

Iz srbije se u Crnu Goru takođe može stići i željeznicom do Podgorice ili Bara odakle se do Bijele dalje dolazi drumskim putem.Mapa najvažnijih puteva i pruga kroz Crnu Goru, sa označenim aerodromina: