Kako uspostaviti kontakt?


TEL/FAX: Na stranici Telefonski imenik možete pronaći telefonske i fax brojeve odgovornih lica u Brodogradilištu.


KONTAKT FORMA: Na stranici Kontakt forma nalazi se formular za kontakt. Ovim putem možete uputiti bilo koju poruku kompaniji, i ona će biti proslijeđena odgovarajućem sektoru/službi Brodogradilišta.


E-MAIL: Svim sektorima i službama u Brodogradilištu možete uputiti poruku ili dokument i putem e-mail-a. Na stranici Telefonski imenik se nalaze najvažnije-mail adrese, a ostale možete dobiti upitom preko kontakt forme.


IP TEL - SKYPE: Ukoliko vam je Skype poželjan način komunikacije, adiministratoru Web prezentacije se možete obratiti pozivom na Skype kontakt delta-photo.


LOKALNI AGENTI: Za saradnju preporučujemo lokalne agente, a njihovu listu sa kontakt podacima možete pronaći na strani Spisak agenata.


LINKOVI: Na strani Linkovi nalazi se spisak korisnih Web prezentacija koje vam mogu pomoći da bolje upoznate naše okruženje. Tu su takođe i informacije koje će vam sigurno biti korisni u pripremama za posjetu našoj kompaniji.


PRIVATNOST: Informacije o autorskim pravima na tekstovima i fotografijama, pravila privatnosti i porjeklo informacija nalaze se na stranicama Pravila privatnosti i Impresum.


FACEBOOK: Brodogradilište nema svoje zvanične prezentacije niti grupe na Facebook i drugim društvenim mrežama.