SINDIKALNA ORGANIZACIJA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA

Šta predstavlja sindikat?

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa, i to kroz kolektivno pregovaranje, traganje za boljim uslovima življenja i obezbjeđivanje načina da se izraze gledišta zaposlenih o problemima društva. Demokratski sistem i poštovanje osnovnih ljudskih prava je od suštinskog značaja za potpuno ostvarivanje slobode sindikalnog organizovanja i djelovanja.

Kakva je uloga sindikata?

Uloga sindikata je da, koliko god je to moguće uskladi interese dvije grupe – poslodavca i radnika. Sa ciljem nalaženja zajedničkog jezika na obostrano zadovoljstvo i korist, potrebno je da radnici i radnice udruženi ispostavljaju poslodavcima svoje zahteve i kontinuirano pregovaraju sa njim u vezi istih. Sindikat je instrument koji im to omogućuje. Ukoliko radnici nastupaju pojedinačno, njihova pregovaračka moć ne postoji, tako da ne mogu obezbjediti bolje uslove za rad, ili uticati na zakone koji treba da štite zaposlene.
Kroz snažan sindikat, radnici i radnice mogu nastupiti pred poslodavcem kao nekom ko je njima ravan. Mogu održati ili povratititi dostojanstvo radnika koji razmjenjuju svoj rad za pristojno i pošteno življenje. Udruživanjem u sindikat radnici dobijaju ulogu punopravnog pregovarača sa poslodavcem i tako obezbeđuju način da utiču na kvalitet sopstvenog života. Kroz proces sindikalnog pregovaranja sa poslodavcem radnici mogu predlagati nove ideje, zahtijevati bolje uslove rada i boriti se za poštovanje i sprovođenje ali i unapređenje svih zakonskih i ugovornih odredbi i rješenja koja se tiču radnika.

Sindikalna organizacija Jadranskog Brodogradilišta Bijela

Zaposleni – članovi sindikata brodogradilišta su udruženi u Sindikalnu organizaciju Jadranskog Brodogradilišta Bijela (SO JBB) kao osnovni oblik sindikalnog organizovanja. Sindikalne organizacije odgovorne su da štite prava i interese svojih članova na nivou organizacije. One su zadužene da, uz pomoć lidera i eksperata, izražavaju i zastupaju stavove članstva koje predstavljaju. U diskusijama i pregovorima sa upravom ili predstavnicima poslodavca, one promovišu sindikalizam među svim zaposlenima, koji su stalno ili privremeno zaposleni u njihovij organizaciji, proklamuju solidarnost među zaposlenima, pomoažu im i, kada je poterbno, ohrabruju učešće njihovih članova u različitim aktivnostima koje su organizovane od njihovog sindikata ili Saveza.

Kako se brodogradilište svrstava u preduzeće koja granski podpadaju pod metalsku djelatnost, tako i je SO JBB dio Sindikata metalaca Crne Gore, koji se dalje udružuje sa sindikatima drugih djelatnosti u Savez sindikata Crne Gore (SSCG).

Sindikat svoje djelovanje i rad zasniva na vlastitom programu i programskoj orjentaciji SSCG. Organi sindikalne organizacije su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor

Članovi Izvršnog odbora su:

 • Gligo Tomanović (predsjednik)
 • Blažo Vukasović
 • Ilija Ćetković
 • Miomir Savić
 • Drago Dabović
 • Saša Pejović
 • Dragoslav Miliša
 • Zdravko Čurović

Nadzorni odbor čine:

 • Jadranka Tošković
 • Predrag Svorcan
 • Miodrag Milošević

Delegati Skupštine sindikata SO JBB:

 1. Gligo Tomanović (predsjednik)
 2. Drago Dabović
 3. Miomir Savić
 4. Blažo Vukasović
 5. Ilija Ćetković
 6. Zdravko Čurović
 7. Saša Pejović
 8. Dragoslav Miliša
 9. Jadranka Tošković
 10. Predrag Svorcan
 11. Miodrag Milošević
 12. Miladin Milović
 13. Radonja Simičić
 14. Milutin Đuričić
 15. Ljušković Dragoljub
 16. Milorad Ratković
 17. Ivan Simović
 18. Dragan Knežević
 19. Branko Radomirović
 20. Đorđe Tomašević
 21. Branko Đorđević
 22. Jovica Lakonić
 23. Aleksandar Marković
 24. Božo Želalić
 25. Igor Fažo
 26. Vujadin Bakočević
 27. Vuko Rmandić
 28. Ranko Kljajić
 29. Ljiljana Pejović
 30. Ružica Todorović
 31. Rajko Popović

Zaposleni Jadranskog Brodogradilišta Bijela koji nisu članovi SO JBB mogu da se učlane tako što će popuniti i potpisati pristupnicu i predati je članovima Izvršnog odbora ili predsjedniku SO JBB.

Pristupnica se može naći kod članova Izvršnog odbora i predsjednika SO JBB, a možete je i preuzeti: PRISTUPNICA

Kontakt:

Sindikalna organizacija Jadranskog Brodogradilišta Bijela
85343 Bijela, Crna Gora
Tel: + 382 31 671 355
Email: sindikat@asybijela.com