Turist info: DUBROVNIK


Dubrovnik se ubraja među najznačajnije kulturne i turističke centre cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Poznat je po svojoj staroj gradskoj jezgri sa brojnim kulturnim i sakralnim spomenicima. Grad je 1991. godine imao 49.728 stanovnika, a prema procjenama iz 2005. godine 48.770. Smješten je na 42°39′N, 18°04′E. Popularni naziv za Grad pod brdom Srđ je i "biser Jadrana".

Grad Dubrovnik osnovan je na pomorskoj trgovini i trgovini sa Osmanskim Carstvom i svim drugim zemljama svijeta od Amerika do Indije tokom ranog srednjeg vijeka i dosta vremena bio je jedini protivnik Mletačke republike Venecije na istočnom dijelu Jadranu. Zbog bogatstva i vještih diplomatskih odnosa, grad Dubrovnik se znatno razvio posebno u XV. i XVI vijeku. Dubrovnik je bio centar razvoja hrvatskog jezika i južnoslavenske književnosti, te rodni grad mnogih značajnih pjesnika, pisaca, filologa, slikara, matematičara i fizičara.

Nekoliko dubrovačkih renesansnih građevina nije preživjelo potres iz 1667, ali na sreću dovoljno ih je preostalo da se i danas može prepoznati bogata graditeljska baština. Renesansni vrhunac predstavlja palata Sponza, koji datira iz 16. vijeka, a trenutno ima funkciju kao kuća Državnog arhiva. Knežev dvor je gotičko-renesansna građevina koja se ističe fino isklesanim kapitelima i okićenim stubištem. U Dvoru je sada smješten muzej. Njegova fasada je prikazana na naličju hrvatske novčanice od 50 kuna, izdate 1993. i 2002. godine. Crkva Sv.Spasitelja je još jedan ostatak renesansnog razdoblja, uz franjevački samostan jedan od najposjećenijih objekata. Franjevački samostan je danas Knjižnica, koja posjeduje 30.000 svezaka, 22 vrijedne inkunabule, 1.500 rukom pisanih dokumenata. Izloženi su srebrno-pozlaćeni krst iz 15. vijeka i srebrna kadionica, raspelo iz 18. vijeka iz Jerusalima, martirologij (1541) Bemardina Gučetića i osvijetljen psaltir.

Neprocjenjiv značaj za Dubrovnik imaju njegove zidine koje se protežu gotovo 2 km oko grada. Zidovi su četiri do šest metara debeli na kopnenoj strani, ali su puno tanji na morskej strani. Niz bedema i kula bio je namijenjen zaštiti grada od brojnih napadača kroz istoriju, a danas je najveća turistička znamenitost, koju svakog dana obiđe na stotine turista iz cijelog svijeta.

Nekoliko fotografija Dubrovnika


Izvori tekstova koji su korišćeni, kao i autorska prava nad fotografijama možete pronaći na strani "Impresum".