PISMO PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA

Naša obaveza da obezbjedimo zadovoljstvo klijenta kroz kvalitet i ispunjenje rokova po razumnoj cijeni!

Brodoremontne usluge koje pruža "Jadransko brodogradilište Bijela" ispunjavaju zahtjeve klijenta i kriterijume koje su postavila klasifikaciona duštva, nacionalne i međunarodne standarde.


Naši ciljevu su:

  1. uspješno poslovanje na svjetskom tržištu, tj. dovođenje "Jadranskog brodogradilišta Bijela" na nivo vodećih brodoremontnih kompanija kao njihovog ravnopravnog i konkurentnog partnera.
  2. zadovoljstvo klijenta,
  3. stvaranje profita i novca za plate zaposlenih,
  4. razvoj kompanije.

Naša namjera je ...

... da postignemo navedene ciljeve kroz:
  • Aktivne partnerske odnose sa našim klijentima, dobavljačima, proizvođačima i lokalnom zajednicom i privredom;
  • Tekući razvoj ISO 9002 Sistema kvaliteta koji je uspostavljen u decembru 2000. godine;
  • Odgovarajuću kvalifikacionu strukturu i radno iskustvo naših zaposlenih;
  • Poboljšanje i razvoj upravljanja proizvodnim procesima;
  • Usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbjednost na radu.

Predsjednik Odbora direktora JB Bijela a.d.

Stanko Zloković