PRIJAVA ZA ZAPOSLENJE


Zainteresovani ste za zaposlenje u Brodogradilištu?

Jadransko brodogradilište Bijela, saglasno svojoj strategiji za postizanje poslovnih ciljeva, za predstojeći period projektovala je smanjenje broja zaposlenih, i sistematski radi na optimalnoj upošljenosti i visokoj produktivnosti na svim pozicijama.

U praksi, potrebe Jadranskog brodogradilišta za kadrovima su uglavnom zadovoljene na svim pozicijama i isto tako u svim stručnim i specijalističkim kvalifikacijama. Slobodna radna mjesta su trenutno aktuelna samo u slučaju prestanka radnog odnosa na poziciji koja se ne može adekvatno popuniti postojećim kadrovima Brodogradilišta, i za ta radna mjesta se raspisuje javni oglas. Trenutno aktuelne oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći i na našoj web prezentaciji, na kraju ove strane.

Jardansko brodogradilište je takođe, u skladu sa svojim Planovima razvoja, zainteresovano za podizanje stručnog i kvalifikacionog nivoa svojih kadrova, kao i za okupljanje timova visoko specijalizovanih za oblasti kojima se bavimo. U tom pravcu je naša kompanija otvorena za apliciranje kadrova različitih struka i profila. Tako, ukoliko smatrate da vaša stručnost, iskustvo i drugi radni i ljudski kvaliteti mogu biti ugrađeni u napredak i razvoj Brodogradilišta - slobodni ste da nam pošaljete svoju prijavu.

Formular za prijavu se može preuzeti sa ove strane naše prezentacije. Uz popunjen formular, dostavite nam i vaš CV, eventualne preporuke od prethodnih poslodavaca, kao i jednu fotografiju. Prijavu možete poslati na e-mail adresu: r.todorovic@asybijela.com, ili poštom na adresu: Jadransko brodogradilište, 85343 Bijela, Crna Gora. Ukoliko se ukaže potreba za obavljanjem posla u vašoj oblasti, a vaš profil odgovara našim potrebama - kontaktiraćemo vas u vrlo kratkom roku.Aktuelni oglasi za slobodna radna mjesta u Jadranskom brodogradilištu Bijela


U ovom trenutku nemamo otvorenih oglasa. Strana se redovno ažurira, tako da će svaki konkurs za slobodna radna mjesta u budućnosti biti objavljivan na ovoj strani naše web prezentacije.Interni oglasi za slobodna radna mjesta u Jadranskom brodogradilištu Bijela


Interni konkursi za slobodna radna mjesta se objavljuju na strani Ostale informacije za zaposlene naše web prezentacije.