Jadransko brodogradilište na sajmu u Briselu 2013

23. septembar 2013.

Marine Maintenance World Expo – međunarodni sajam tehnologija održavanja u pomorstvu, servisa i sistema zajedno sa savremenim konceptima i tehnikama razvoja remonta brodova i naftnih platformi, predstavlja uistinu događaj od globalne važnosti sa izlagačima i posjetiocima sa svih strana zemljine kugle. Strateški pozicioniran u Briselu, blizu camog centra evropske pomorske industrije – tri ključne luke - Zeebrugge, Antwerp i Rotterdam, ovaj novi trodnevni sajam je organizovan od strane izdavača Marine Maintenance Technology International. Za vrijeme svog trajanja, od 10.09. do 12.09. 2013. Expo nije privukao samo operativno rukovodstvo pomorskih kompanija, inspektore, i rukovodioce zadužene za održavanje plovila, nego i visoko rukovodstvo koje je direktno zainteresovano za problematiku efikasnog održavanja opreme i plovila uz adekvatan remont i obezbjeđivanje dokovskih kapaciteta.

Jadransko Brodogradilište Bijela je učstvovalo na sajmu sa svojim dobro organizovanim izložbenim prostorom i čitavim nizom marketinških aktivnosti koje su imale za cilj da privuku pažnju stručne javnosti na sve ono što se dešavalo i što se u skorije vrijeme napravilo u našoj firmi. Naši predstavnici su imali priliku da se susretnu i naprave kontakte sa nekoliko značajnih svjetskih pomorskih kompanija i čitavim nizom firmi koje pružaju raznovrsne usluge, obezbjeđuju materijal, rezervne dijelove i tehnološki unaprijeđuju sisteme. Imali smo posebno zadovoljstvo da na našem izložbenom prostoru ugostimo Ambasadora Crne Gore u Belgiji, Holandiji i Luksemburgu, Negovu Ekscelenciju gdina Veska Garčevića, zaitm Ambasadora Crne Gore pri Misiji u Evropskoj Uniji, Njegovu Ekscelenciju gdina Ivana Lekovića i savjetnicu pri Ambasadi, gđu Tatjanu Raspopović. Sa visokim gostima, predstavnici brodogradilišta su razmotrili aktuelno stanje u pomorskoj industriji i potencijale za dalji razvoj usluga brodogradilišta u okviru zemalja Beneluksa i šire.

Hala u kojoj se sajam održao je bila stjecište preko 110 izlagača, čiju strukturu su činila remontna brodogradilišta, kompanije iz domena usluga, tehnologija i sredstava za održavanje, proizvođači opreme i rezervnih dijelova itd. Pokazalo se da je ovaj sajam jedan od rijetkih u svijetu koji je usko usmjeren na gore pomenute djelatnosti. Sajam je zabilježio 1500 posjetilaca iz preko 50 zemalja uključujući Koreju, Australiju, Singapur i SAD. Naravno, prisutni su bili i predstavnici svih glavnih luka u Evropi.

U toku trajanja sajma održale su se brojne prezentacije i seminari od strane 30 eksperata čiji su radovi – teme pokrivale najznačajnija tehničko-ekonomska pitanja iz domena remonta i održavanja plovila. Na kraju sajma opšti utisak učesnika je bio da je pomorskoj industriji zaista bio potreban događaj ovog tipa koji je usko fokusiran na procese koji omogućavaju da se brod optimalno održi u operativnom stanju.