Ostale informacije za zaposlene

Interni oglas za radno mjesto PORTIR - ČUVAR

10. januar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela objavljuje INTERNI OGLAS O SLOBODNOM RADNOM MJESTU u RJ 160 - SEKTOR SIGURNOSTI I ZAŠTITE ŽIVOTNE OKOLINE, (161 - Obezbjeđenje):
PORTIR – ČUVAR (6 IZVRŠILACA).
Tekst oglasa

Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura

31. decembar 2011.


Na dan 30.11.2011. godine, u Brodogradilištu su u radnom odnosu 542 zaposlena, sledeće kvalifikacione strukture - stručne spreme:

STRUČNA SPREMA STEPEN ZAPOSLENIH
Visoka stručna sprema VII 58
Viša stručna sprema VI 42
Srednja stručna sprema IV 62
VKV V 77
KV III 255
PK II 43
NK I 2