Oglasi za nabavku materijala - Arhiva 2012.

Oglas za nabavku materijala br. 105-2012

27. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 105-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, raznih debljina. Oglas važi do: 28.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 104-2012 postupkom šoping metode

17. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 104-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevi, lukova i reducira, čeličnih bešavnih. Oglas važi do: 27.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 103-2012 postupkom šoping metode

21. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 103-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku bulb profila HP, više dimenzija. Oglas važi do: 27.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 102-2012

17. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 102-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, raznih debljina. Oglas važi do: 27.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 101-2012 postupkom šoping metode

13. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 101-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kontaktora i špule za kontaktor. Oglas važi do: 21.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 100-2012 postupkom šoping metode

12. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas br. 100-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za prevoz tereta - grita brodom. Oglas važi do: 18.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 98-2012

22. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 98-2012, za prikupljanje ponuda za nabavku (snabdjevanje) tehničkim plinovima (gasovima) u 2013. godini. Oglas važi do: 23.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 99-2012 postupkom šoping metode

03. decembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 99-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku klingerita bezazbestnog i gume u ploči, nearmirane - više debljina. Oglas važi do: 07.12.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 97-2012 postupkom šoping metode

22. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 97-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku industrijske krpe, šarene i bijele. Oglas važi do: 26.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 96-2012 postupkom šoping metode

20. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 96-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku bešavnih lukova i prirubnica, čeličnih ravnih. Oglas važi do: 23.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 95-2012 postupkom šoping metode

19. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 95-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku elektroda PIVA i ESAB, više vrsta. Oglas važi do: 21.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 94-2012 postupkom šoping metode

13. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 94-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku lima čeličnog i lima pocinčanog, više debljina. Oglas važi do: 14.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 93-2012 postupkom šoping metode

12. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 93-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cirkulacione pumpa Grundfoss UPS80-60F. Oglas važi do: 14.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 92-2012 postupkom šoping metode

09. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 92-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevi, čeličnih bešavnih. Oglas važi do: 12.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 91-2012 postupkom šoping metode

06. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 91-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku bešavnih lukova i prirubnica, čeličnih ravnih. Oglas važi do: 08.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 90-2012 postupkom šoping metode

05. novembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 90-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevi, čeličnih bešavnih. Oglas važi do: 07.11.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 89-2012 postupkom šoping metode

29. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 89-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevnog čeličnog bešavnog luka. Oglas važi do: 31.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 88-2012 postupkom šoping metode

26. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 88-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku lima prohromskog perforiranog, kvalitet Č.4580, više vrsta i debljina. Oglas važi do: 29.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 87-2012 postupkom šoping metode

19. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 87-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku elektroda PIVA 18/8/6 i 19/12/3, više prečnika. Oglas važi do: 22.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 86-2012 postupkom šoping metode

17. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 86-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevi čeličnih bešavnih, kvalitet Č.1212. Oglas važi do: 19.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 85-2012 postupkom šoping metode

17. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 85-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku prirubnica čeličnih ravnih No.125 Np6, materijal Č.0361. Oglas važi do: 19.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 84-2012 postupkom šoping metode

17. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 84-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, debljina 8 mm i 10 mm, kvaliteta GRADE A. Oglas važi do: 19.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 83-2012 postupkom šoping metode

15. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 83-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku podloški pocinčanih, tip A, čelična 8.8, DIN 125 i šipki čeličnih navojnih Zn - različitih prečnika. Oglas važi do: 18.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 82-2012 postupkom šoping metode

12. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 82-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kablova: P/F, GN i licnasti PPL. Oglas važi do: 12.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 81-2012 postupkom šoping metode

11. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 81-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnog lima i čeličnih kvadratnih cijevi. Oglas važi do: 12.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 80-2012 postupkom šoping metode

10. oktobar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 80-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kablova H07RN-F presjeka 4x50 i 4x70. Oglas važi do: 12.10.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 79-2012 postupkom šoping metode

24. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 79-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnih užadi U2-6x37 - različitih prečnika i dužina. Oglas važi do: 28.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 78-2012 postupkom šoping metode

20. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 78-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku gume u ploči, nearmirane i klingerita bezazbestnog, više debljina. Oglas važi do: 25.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 77-2012 postupkom šoping metode

18. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 77-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku grita, cca 3.000 tona. Oglas važi do: 25.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 76-2012 postupkom šoping metode

17. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 76-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku industrijskih krpa, šarenih i bijelih. Oglas važi do: 19.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 75-2012 postupkom šoping metode

17. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 75-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku centrifugalno livene bronze, kvaliteta CuSn12. Oglas važi do: 19.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 74-2012 postupkom šoping metode

14. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 74-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku ličnih zaštitnih sredstava: čizama i cipela radnih - dubokih i plitkih, odijela za jednokratnu upotrebu, odijela kišnih PVC, kofil maski i radnih kombinezona plave boje. Oglas važi do: 18.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 73-2012 postupkom šoping metode

14. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 73-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Loctite - zaptivki, lijepka i osiguranja navoja. Oglas važi do: 18.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 72-2012 postupkom šoping metode

13. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 72-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevnih čeličnih bešavnih lukova, različitih prečnika i debljina. Oglas važi do: 17.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 71-2012 postupkom šoping metode

05. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 71-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cijevi, cijevnog luka i prirubnice ravne - bešavnih prohromskih 304L. Oglas važi do: 07.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 70-2012 postupkom šoping metode

05. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 70-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku prohrom vijaka - više vrsta, te prohromskih podloški, prirubnica i lima 304, debljine 10 mm. Oglas važi do: 07.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 69-2012 postupkom šoping metode

03. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 69-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta krajnjih prekidača, daljinska komanda, vretenasta krajnja sklopka i polužna krajnja sklopka za mosnu dizalicu, . Oglas važi do: 10.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 68-2012 postupkom šoping metode

03. septembar 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 68-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku silikonskog ulja DC561 za transformatore – 200 litara. Oglas važi do: 07.09.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 67-2012 postupkom šoping metode

30. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 67-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta garnitura ključeva, radapcigera i spona, te kliješta za kablovske sopice. Oglas važi do: 31.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 66-2012 postupkom šoping metode

24. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 66-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova debljina 8, 10 i 11 mm kvaliteta GRADE A. Oglas važi do: 28.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 65-2012 postupkom šoping metode

15. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 65-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta čeličnih ravnih prirubnica. Oglas važi do: 17.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 64-2012 postupkom šoping metode

09. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 64-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnih limova, raznih debljina. Oglas važi do: 10.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 63-2012 postupkom šoping metode

08. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 63-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta čeličnih ravnih prirubnica. Oglas važi do: 10.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 62-2012 postupkom šoping metode

07. avgust 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 62-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku pocinčanih čeličnih užadi (za dizalicu). Oglas važi do: 10.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 61-2012 postupkom šoping metode

27. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 61-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku cink protektora i aluminijumskih anoda. Oglas važi do: 01.08.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 58-2012 postupkom šoping metode

23. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 58-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Kivasola D i Hlorovodonične kiseline. Oglas važi do: 27.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 60-2012 postupkom šoping metode

24. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 60-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnih bešavnih okruglih cijevi kvaliteta P235TR1, različitih prečnika. Oglas važi do: 26.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 59-2012 postupkom šoping metode

23. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 59-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova kvaliteta GRADE A, različitih debljina. Oglas važi do: 26.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 57-2012 postupkom šoping metode

19. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 57-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku vijaka i matica, više vrsta i veličina. Oglas važi do: 20.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 56-2012 postupkom šoping metode

12. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 56-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više profila bakarnih i mesinganih šipki. Oglas važi do: 17.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 55-2012 postupkom šoping metode

11. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 55-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta braga, čeličnih koljena, cijevi i ermeto spojeva. Oglas važi do: 12.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 54-2012 postupkom šoping metode

09. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 54-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnog multistrukovnog užeta za dizalicu. Oglas važi do: 11.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 53-2012 postupkom šoping metode

05. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 53-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čelika punog okruglog svjetlovučenog, kvaliteta Č.1531, više prečnika. Oglas važi do: 09.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 52-2012 postupkom šoping metode

04. jul 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 52-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku elektroda PIVA, više vrsta i prečnika. Oglas važi do: 06.07.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 51-2012 postupkom šoping metode

28. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 51-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta kablova i bakelitnih grla za sijalice. Oglas važi do: 29.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 50-2012 postupkom šoping metode

28. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 50-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku industrijskih krpa. Oglas važi do: 29.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 49-2012 postupkom šoping metode

28. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 49-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Locite silikonskih zaptivki i učvršćivača navoja. Oglas važi do: 29.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 48-2012 postupkom šoping metode

27. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 48-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova kvaliteta GRADE A, više debljina. Oglas važi do: 28.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 47-2012 postupkom šoping metode

22. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 47-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova kvaliteta GRADE A, više debljina. Oglas važi do: 25.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 46-2012 postupkom šoping metode

20. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 46-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku temeljne boje (shop primer) dvokomponentne, za metal i razređivača za epoksidnu boju. Oglas važi do: 26.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 45-2012 postupkom šoping metode

20. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 45-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku guma u ploči, nearmiranih, bez uloška i klingerita bezazbestnog, armiranog - više debljina. Oglas važi do: 25.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 41-2012 postupkom šoping metode

14. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 41-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku penetranta, više vrsta. Oglas važi do: 19.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 44-2012 postupkom šoping metode

15. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 44-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čelika punog, okruglog svjetlovučenog kvaliteta Č.1531, prečnika 18 i 20 mm. Oglas važi do: 18.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 43-2012 postupkom šoping metode

15. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 43-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta cijevnih umetaka, spojnica i vijaka. Oglas važi do: 18.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 42-2012 postupkom šoping metode

15. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 42-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku jelovih ponti. Oglas važi do: 18.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 40-2012 postupkom šoping metode

14. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 40-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku mesinganih i pocinčanih čeličnih vijaka, više vrsta i veličina. Oglas važi do: 18.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 39-2012 postupkom šoping metode

12. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 39-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čeličnih i aluminijumskih limova raznih debljina, kao i više različnih dimenzija ugaonih čeličnih L-profila. Oglas važi do: 14.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 38-2012 postupkom šoping metode

08. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 38-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku motornog ulja Hidrol-46. Oglas važi do: 11.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 37-2012 postupkom šoping metode

06. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 37-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku jelovih greda I klase, raznih dimenzija. Oglas važi do: 08.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 36-2012 postupkom šoping metode

05. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 36-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Kivasola D (sredstva za odmašćivanje) i Hlorovodonične kiseline. Oglas važi do: 08.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 35-2012 postupkom šoping metode

05. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 35-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskog lima, raznih debljina. Oglas važi do: 08.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 34-2012 postupkom šoping metode

05. jun 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 34-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kontejner (jumbo) vreća. Oglas važi do: 08.06.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 33-2012 postupkom šoping metode

28. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 33-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku lima trgovačkog, kvaliteta Č.0361. Oglas važi do: 30.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 32-2012 postupkom šoping metode

28. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 32-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čelika punog okruglog svjetlovučenog kvaliteta Č.1531, raznih prečnika. Oglas važi do: 30.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 31-2012 postupkom šoping metode

28. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 31-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku 3000 komada sijalica (vagon) E-27, 24V, 60W, fi 60 mm. Oglas važi do: 31.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 30-2012 postupkom šoping metode

28. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 30-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku jelovih ponti I klase (za skelu). Oglas važi do: 31.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 29-2012 postupkom šoping metode

24. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 29-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova debljine 9 i 10 mm, kvaliteta GRADE A. Oglas važi do: 25.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 28-2012 postupkom šoping metode

24. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 28-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku vatrogasnog crijeva tip 'Korana' prečnika fi 52 i 75 mm. Oglas važi do: 29.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 27-2012 postupkom šoping metode

18. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 27-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku ugljenih elektroda za žljebljenje . Oglas važi do: 25.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 26-2012 postupkom šoping metode

18. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 26-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku dvokomponentne zaštitne mase ITEPUR 120SG. Oglas važi do: 23.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 25-2012 postupkom šoping metode

15. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 25-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku 500 komada kontejner (jumbo) vreća. Oglas važi do: 18.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 24-2012 postupkom šoping metode

11. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 24-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Elektroda PIVA 150B, prečnika 4,00 i 3,25 mm. Oglas važi do: 15.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 23-2012 postupkom šoping metode

04. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 23-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku čaura od bronze. Oglas važi do: 08.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 22-2012 postupkom šoping metode

04. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 22-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, više vrsta. Oglas važi do: 08.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 21-2012 postupkom šoping metode

03. maj 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 21-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku biosolvena (biorazgradivog sredstva za čišćenje i odmašćivanje). Oglas važi do: 07.05.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 20-2012 postupkom šoping metode

27. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 20-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, više vrsta. Oglas važi do: 30.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 19-2012 postupkom šoping metode

27. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 19-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku industrijske vakumirane pamučne krpe. Oglas važi do: 30.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 18-2012 postupkom šoping metode

19. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 18-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku 2.000 komada kontejner (jumbo) vreća. Oglas važi do: 20.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 17-2012 postupkom šoping metode

12. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 17-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta matica i vijaka. Oglas važi do: 18.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 16-2012 postupkom šoping metode

05. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 16-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku staklenog platna. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 15-2012 postupkom šoping metode

05. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 15-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku pocinčanih čeličnih užadi za dizalice, fi 36 mm i fi 30 mm. Oglas važi do: 11.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 14-2012 postupkom šoping metode

04. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 14-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku Temeljne boje (shop primer) dvokomponentne za metal, te Razređivača za epoksidnu boju. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 13-2012 postupkom šoping metode

03. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 13-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta cijevnih čeličnih bešavnih lukova i prirubnica. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 12-2012 postupkom šoping metode

02. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 12-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta elektroda. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 11-2012 postupkom šoping metode

02. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 11-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta pasti i premaza za metalne površine. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 10-2012 postupkom šoping metode

02. april 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 10-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku hrastovih gredica, više dimenzija. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 8-2012 postupkom šoping metode

28. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 8-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta valjanog okruglog čelika. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 7-2012 postupkom šoping metode

28. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 7-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku 3.000 tona grita. Oglas važi do: 06.04.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 9-2012 postupkom šoping metode

29. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 9-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kabla za zavarivanje ZN/S (H01N2-D). Oglas važi do: 30.03.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 5-2012 postupkom šoping metode

19. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 5-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku razne zaštitne opreme pri radovima elektro održavanja. Oglas važi do: 27.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 6-2012 postupkom šoping metode

22. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 6-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku brodskih limova, različitih debljina i kvaliteta. Oglas važi do: 26.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Tekst oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 3-2012 postupkom šoping metode

19. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 3-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta strugarskih noževa i drugog alata. Oglas važi do: 23.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Preuzimanje oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 1-2012 postupkom šoping metode

16. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 1-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta Band-It traka i Band-It kopči. Oglas važi do: 23.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Preuzimanje oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 4-2012 postupkom šoping metode

19. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 4-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku više vrsta kablova (provodnika). Oglas važi do: 21.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Preuzimanje oglasa

Oglas za nabavku materijala br. 2-2012 postupkom šoping metode

19. mart 2012.

Jadransko brodogradilište Bijela a.d. objavljuje oglas za nabavku materijala br. 2-2012 postupkom šoping metode, za prikupljanje ponuda za nabavku kontejner (jumbo) vreća. Oglas važi do: 21.3.2012. godine
Ponude poslati Službi nabave Jadranskog brodogradilišta Bijela a.d.
Preuzimanje oglasa

Arhiva za tekuću godinu
Arhiva za 2014. godinu
Arhiva za 2013. godinu