Brošure Jadranskog brodogradilišta BijelaSve brošure Brodogradilišta možete preuzeti i odštampati: